Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Bài viết chất lượng kém”

n
Trang mới: Tôi nghĩ là nên đưa ra 4,5 đặc điểm khó chấp nhận được nào đó của 1 bài viết tại wiki và nếu bài viết đó thoả mãn từ 2-3 đặc điểm bất...
n (Trang mới: Tôi nghĩ là nên đưa ra 4,5 đặc điểm khó chấp nhận được nào đó của 1 bài viết tại wiki và nếu bài viết đó thoả mãn từ 2-3 đặc điểm bất...)
(Không có sự khác biệt)
17.239

lần sửa đổi