Khác biệt giữa các bản “Tổ Đại Thọ”

n
n
Ban đầu Đại Thọ làm Tĩnh Đông Doanh du kích. Kinh lược [[Hùng Đình Bật]] tâu lên khen ngợi các tướng trung cần, ông nằm trong số ấy. Đầu đời [[Thiên Khải Đế|Thiên Khải]] (1621 – 1627), Quảng Ninh tuần phủ [[Vương Hóa Trinh]] dùng làm Trung quân du kích. [[Quảng Ninh (định hướng)|Quảng Ninh]] bị phá, Đại Thọ chạy ra đảo Giác Hoa. Đại học sĩ [[Tôn Thừa Tông]] ra làm Đốc sư, lấy ông giúp Tham tướng [[Kim Quan]] giữ đảo.
 
Năm Thiên Khải thứ 3 (1623), Thừa Tông theo lời bàn của Tham chánh đạo [[Viên Sùng Hoán]], đắp thành [[Ninh Viễn]], lệnh làm cho cao rộng, Đại Thọ đốc trách việc này. Xong, tháng giêng năm thứ 5 (1625), quân [[Hậu Kim]] của [[Nỗ Nhĩ Cáp XichXích]] đến, đào hầm mà đánh, ông giúp Sùng Hoán giữ thành, nổ pháo gây thương vong cho mấy trăm tên địch. Nỗ Nhĩ Cáp XichXích đánh không nổi, dời quân sang cướp đảo Giác Hoa, chém Kim Quan, giết hơn vạn sĩ tốt.
 
Năm thứ 7 (1627), Hoàng Thái Cực cất quân đánh Ninh Viễn, Sùng Hoán lệnh Đại Thọ đem 4000 tinh binh quấy nhiễu phía sau quân Kim, bọn tổng binh [[Mãn Quế]], [[Vưu Thế Uy]] đưa quân đến giúp, giao chiến dưới thành Ninh Viễn. Quân Kim đánh Cẩm Châu không được, lại gặp thời tiết oi bức, đành phải lui chạy, sử gọi là “'''Đại thắng Ninh Cẩm'''”.
433

lần sửa đổi