Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Những yếu kém==
 
===Dân chủ và tựTự do kinh tế chính trịdoanh===
 
===Khai thác và bóc lột===
149

lần sửa đổi