Khác biệt giữa các bản “Cao Đức Phát”

==Tiểu sử==
Cao Đức Phát sinh tại xã [[Ý Khang]], huyện [[Ý Yên]], tỉnh [[Nam Định]].
* Ông học và tốt nghiệp [[đại học]] tại trường [[Đại học Nông nghiệp I Hà Nội]], bảo vệ luận án [[tiến sĩ]] tại [[Liên Xô]] cũ, nhận học vị tiến sĩ kinh tế.
* Từ tháng 11/1982 đến tháng 11/1992, ông công tác tại [[Viện Qui hoạch - Thiết kế Nông nghiệp]].
* Từ tháng 9/1992 đến tháng 7/1995 học về [[quản lý hành chính]] tại [[Đại học Harvard]] ([[Hoa Kì]]), nhận học vị [[thạc sĩ]] [[quản lý hành chính công]].
Người dùng vô danh