Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông phương học”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Đông phương học là ngành của khoa học xã hội với mục tiêu nghiên cứu con người và xã hội phương đông. Theo cách hiểu của m…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Đông phương học là ngành của khoa học xã hội với mục tiêu nghiên cứu con người và xã hội phương đông. Theo cách hiểu của môn này thì phương đông gồm các nước đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Úc Đại Lợi hay Đông Nam Á nói chung.
Người dùng vô danh