Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông phương học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Đông phương học là ngành của khoa học xã hội với mục tiêu nghiên cứu con người và xã hội phương đông. Theo cách hiểu của môn này thì phương đông gồm các nước đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Úc Đại Lợi hay Đông Nam Á nói chung.
 
Về lịch sử ngành này được những thương nhân và nhà truyền giáo châu Âu khi sang châu Á lập ra nhằm nhiên cứu nền văn hóa, phong tục tập quán của những nước ở phuơng đông. Vì vậy tuy về mặt địa lý, Ấn Độ không nằm ở đông Á nhưng vẫn được nghiên cứu trong ngành này.
Người dùng vô danh