Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông phương học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Về lịch sử ngành này được những thương nhân và nhà truyền giáo châu Âu khi sang châu Á lập ra nhằm nhiên cứu nền văn hóa, phong tục tập quán của những nước ở phuơng đông. Vì vậy tuy về mặt địa lý, Ấn Độ không nằm ở đông Á nhưng vẫn được nghiên cứu trong ngành này.
 
Ngành này là một ngành lớn với những ngành học con như Nhật Bản học, Trung Quốc học, Đông Nam Á học, Úc học, Hàn Quốc học, Ấn Độ học và Việt Nam học. Do đó để có thể nghiên cứu được những ngành con thì điều quan trọng người nghiên cứu phải nắm vũng được ngôn ngữ chính thức được sử dụng tại từng quốc gia. Và sau đó mới có thể tìm hiểu được lịch sử, văn hóa chính trị tại những nước này, cũng như mối quan hệ lịch sử giữa các nền văn hóa phương Đông.
Người dùng vô danh