Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Chất lượng kém”

n
#::TB. Xin đừng làm dài mục trưng cầu ý kiến này bằng những thảo luận ngoài đề.
==Ý kiến==
Dạo này tôi ít có thời gian vào Wiki, nên những vấn đề bức xúc xung quanh việc đặt tiêu bản chất lượng kém trong các bài gần đây tôi không rõ lắm. Nhưng, trước đây, tôi cũng đã gặp bức xúc trong việckhi đặt tiêu bản này, rồi có người lại nhất định rời tiêu bản đi, nên rất muốn có một định nghĩa về bài chất lượng kém để việc đặt tiêu bản được chính xác hơn. Nay, định nghĩa về CLK đã có rồi, do vậy, cũng đỡ rắc rối trong việc sử dụng tiêu bản hơn. Nhưng nếu tiêu bản càng cụ thể, chi tiết thì càng tốt, do vậy, tôi nghĩanghĩ là cũng nên bổ sung thêm lý do ''bài chất lượng kém vì theo điểm 1'' (hoặc điểm 2, điểm 3...) trong định nghĩa về CLK (để tránh dài dòng trong việc đưa ra các lý do). Còn việc cần đồng thuận của cộng đồng hay không cho nội dung mới bổ sung này thì theo tôi thế nào cũng được (nhưng trước mắt thì đoán là chắc ai cũng đồng ý cả thôi). Ngoài ra, theo [[Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc]] thì cứ bổ sung thêm nội dung vào tiêu bản mà không cần bỏ phiếu cũng được,không ngoài rasao, xem lịch sử sửa đổi tiêu bản này thì tôi thấy ai vào sửa nội dung cũng được, có thấy thắc mắc, thảo luận trước gì đâu. [[Thành viên:Casablanca1911|<font color="red">Casablanca</font>]][[Thảo luận Thành viên:Casablanca1911|''<font color= "green">1911</font>'']] 12:17, ngày 31 tháng 3 năm 2008 (UTC)
17.239

lần sửa đổi