Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Lê Đức Thúy”

* ''Thống đốc Việt Nam tại các tổ chức tài chính-tiền tệ quốc tế: Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á.''
Không rõ một Thống đốc chỉ có 3 trách nhiệm chính như đã kể? Trách nhiệm thức ba "''Thống đốc Việt Nam'' ..." theo tôi cần có giải thích, đã là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thì đương nhiên được đại diện cho phía Việt Nam tại các tổ chức tài chính, nhưng chức danh "Thống đốc Việt Nam" là chức danh gì. [[Thành viên:Nghilevuong|Nghilevuong]] ([[Thảo luận Thành viên:Nghilevuong|thảo luận]]) 03:18, ngày 1 tháng 4 năm 2008 (UTC)
:[http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=218FaWQ9MzU5Jmdyb3VwaWQ9JmtpbmQ9JmtleXdvcmQ9dGglZTElYmIlOTFuZyslYzQlOTElZTElYmIlOTFj&page=1 Tại đây] ghi rằng: ''TĐNHNN là chức danh người đứng đầu <u>Ngân hàng Nhà nước Việt Nam</u>, thành viên của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiền thân là tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951), tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1960). TĐNHNN có <u>nhiệm vụ và quyền hạn của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định tại điều 23 Luật tổ chức Chính phủ (2001) và quy định tại điều 11 Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1997) với các nội dung chủ yếu</u>: 1) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Luật tổ chức Chính phủ và Luật ngân hàng; 2) Chịu trách nhiệm trước thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về lĩnh vực mà mình phụ trách; 3) Đại diện pháp nhân Ngân hàng Nhà nước. TĐNHNN là uỷ viên thường trực của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia.'' [[Thành viên:Lưu Ly|Lưu Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Lưu Ly|thảo luận]]) 03:33, ngày 1 tháng 4 năm 2008 (UTC)