Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

không có tóm lược sửa đổi
 
:<math> \hat{V} = V = V(\bold{r},t) </math>
:<math> \hat{V}</math> là [[ toán tử tuyến tính Hermit ]] với đại lượng quan sát là [[thế năng]].
xem[[Table of QM operators]]
61

lần sửa đổi