Khác biệt giữa các bản “Tổ Ước”

n
Robot: Sửa đổi hướng
n (Robot: Sửa đổi hướng)
'''Tổ Ước''' ({{zh|t=祖約|s=祖约|p=Zǔ Yuē}}, ? – 330), tự Sĩ Thiếu, người huyện Tù, Phạm Dương <ref>Nay là [[Lai Thủy]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]</ref>, phản tướng [[nhà Tấn|nhà Đông Tấn]], em trai của danh tướng [[Tổ Địch]].
 
==Thiếu thời==
Ban đầu ông nhờ được cử Hiếu liêm mà làm Thành Cao lệnh, cùng Tổ Địch rất yêu quý nhau. Cuối thời Vĩnh Gia (307 – 313), theo anh trai sang Giang Đông. Lang Tà vương [[Tấn Nguyên Đế|Tư Mã Duệ]] xưng chế, ông được tiến dẫn làm Duyện thuộc, cùng người Trần Lưu là [[Nguyễn Phu]] tề danh. Sau chuyển làm Tòng sự trung lang, Điển tuyển cử.
 
Vợ của Ước không có con trai nên hay ghen tuông, Ước cũng không dám làm gì trái ý. Một đêm ngủ ở ngoài, chợt bị người lạ đâm trúng, ngờ là do vợ gây ra, Ước xin rời chức, Đế không cho, ông bèn từ cửa đông doanh Hữu tư mã mà ra. Tư trực Lưu Ngỗi đàn hặc Ước trong không dạy được người nhà, ngoài không làm tròn việc nước; Đế không bắt tội. Ngỗi đưa ra bằng chứng, Đế cuối cùng vẫn không cho.
Ước tự cho danh phận của mình chẳng kém sĩ tộc Si, Biện, mà không được làm [[Cố mệnh đại thần]] của [[Tấn Minh Đế|Minh đế]]; lại muốn được tiến vị [[Khai phủ]], nhưng nhiều lần dâng biểu đều không được cho phép; nên sinh ra oán vọng.
 
Tướng [[Hậu Triệu]] là [[Thạch Thông]] thường đưa quân đến uy hiếp, Ước nhiều lần dâng biểu xin cứu viện, mà quan quân không đến. Thông đã lui, triều đình lại muốn làm ao bùn để ngăn giặc Hồ, Ước cho đây là bỏ rơi mình, trong lòng phẫn uất. Trước đó, [[Hoàng thái hậu|Thái hậu]] sai [[Thái Mô]] đến úy lạo, Ước thấy Mô, trừng mắt rồi phủi tay áo, bỏ hết lễ nghĩa.
 
==Tham gia phản loạn==
Ước bị giết, thân thuộc trong ngoài hơn trăm người đều bị hại. Phụ nữ kỹ thiếp ban cho quan tướng nước Triệu.
 
Khi xưa Tổ Địch có kẻ nô lệ [[yết|người Yết]] là Vương An, đãi ngộ rất hậu. Địch ở Ung Khâu, lấy cớ An là đồng chủng với Thạch Lặc, tư cấp thật hậu rồi thả đi, An trở thành tướng của Lặc. Nay họ Tổ bị diệt, An ngầm cứu lấy con thứ của Địch là Tổ Đạo Trọng, bấy giờ mới hơn 10 tuổi, đưa vào chùa để che giấu. Sau khi Hậu Triệu diệt vong mới quay trở về miền nam.
 
==Tham khảo==
986.568

lần sửa đổi