Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

::<math>i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t) = \hat H \Psi(\mathbf{r},t)</math>.
Trong đó <math>\hat H</math> là [[toán tử Hamilton]].
Giả sử <math>\Psi(\mathbf{r},t)</math> có thể viết dưới dạng tích hàm theo thời gian với hàm tọa độ
 
[[Thể loại:Cơ học Hamilton]]
61

lần sửa đổi