Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ quan Năng lượng hạt nhân”