Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

 
[[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 16:59, ngày 27 tháng 3 năm 2008 (UTC)
:[[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] viết rất hay "''Tên của trang này là "Tin nhắn cho bảo quản viên", tên của nó '''không''' phải là "Giải quyết tranh chấp" và, quan trọng hơn nữa, <u>không có bảo quản viên nào có quyền giải quyết tranh chấp</u>.''"Nên như thế. Song điều này không liên quan đến tôi, Truong Thi Ly. '''Mặc dù đã thống nhất với Bd là bỏ qua, khép lại chuyện cũ''' nhưng tôi cần nhắc lại cho mọi người rõ, tôi không là người đem tranh chấp vào trang này. Mục này do tôi mở ra không nằm trong tiểu mục Bài viết mà là tiểu mục "Thành viên Bd" để nhắc cho các bảo quản viên biết thành viên Bd đã vi phạm lỗi 3RR(theo cách hiểu của tôi lúc đó, khi được Tmct hướng dẫn trong bài [[Thảo luận:Nguyễn Huệ]]). Việc nhắn tin như vậy là đúng nơi và đúng mục đích của trang này.[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn&oldid=1112102]. Chính thành viên Bd là người đã đổi tên đề mục thành [[Nguyễn Anh Tuấn]] hoặc [[Bài Nguyễn Anh Tuấn]] và đưa lời nhắn của tôi vào mục "Các bài viết". Tôi cũng đã hồi sửa nó về mục "Thành viên Bd" nhưng không được.[http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3ATin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn&diff=1112406&oldid=1112322].[[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] có thể kiểm tra lại, sau đó tự rút ra kết luận "Khi các bảo quan viên cho phép biến một mục nhắn tin để khóa tài khoản vi phạm 3RR, thành một đề mục nhằm tranh chấp về nội dung bài viết hoặc cách treo tiêu bản "Tiêu chuẩn", thì lỗi đó nên trách tôi, Truong Thi Ly?"[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 02:34, ngày 2 tháng 4 năm 2008 (UTC)
 
==Đề nghị cấm thành viên==
172

lần sửa đổi