Truong Thi Ly

Joined 9 January 2008
Trang mới: <center>''Gió đưa cây cải về trời<br> Rau răm ở lại chịu lời đắng cay''</center>
(Trang mới: <center>''Gió đưa cây cải về trời<br> Rau răm ở lại chịu lời đắng cay''</center>)
 
(No difference)
172

edits