Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nguyễn Anh Tuấn (nhà báo)”

Đây không phải là nơi nhận xét sự đóng góp của một cá nhân cho wiki.[[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] ([[Thảo luận Thành viên:Bánh Ướt|thảo luận]]) 11:04, ngày 28 tháng 3 năm 2008 (UTC)
: Thành viên này [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn%3AVinhtantran&diff=1114695&oldid=1114694 hiếm có lắm đấy].[[Thành viên:Catbui|Catbui]] ([[Thảo luận Thành viên:Catbui|thảo luận]]) 11:37, ngày 29 tháng 3 năm 2008 (UTC)
:: ''Kẻ cắp mà gặp bà già
::: '' Ngại ngần
:::: '' Chùn tay
:::::'' Lủi
:: ''Lờm khơm lần dò thị lý
::: '' Quẩn quanh
::::''Quẹo chân
::::: ''Lẹt
[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 03:20, ngày 2 tháng 4 năm 2008 (UTC)
172

lần sửa đổi