Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

 
<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math>=<math>\Psi(\mathbf{r})</math> <math> e^{-iHt/\hbar} </math>
Thay vào [[phương trinh Schrödinger]] ban đầu, ta được [[phương trình Schrödinger]] không phụ thuộc vào thời gian
 
 
<math>-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+ V(\mathbf{r},t)</math>
<math>\Psi(\mathbf{r})</math>
 
61

lần sửa đổi