Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

 
<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math>=<math>\Psi(\mathbf{r})</math> <math> e^{-iHt/\hbar} </math>
 
 
Thay vào [[phương trinh Schrödinger]] ban đầu, ta được [[phương trình Schrödinger]] không phụ thuộc vào thời gian
 
 
<math>-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+ V(\mathbf{r},t)</math><math>\Psi(\mathbf{r})</math>=<math>E</math><math>\Psi(\mathbf{r})</math>
 
 
Khi giải phương trình này, ta tìm được [[hàm riêng]] và [[trị riêng]] của [[toán tử Hamilton]].Khi tìm được hàm riêng, ta có thể xác định các mức năng lượng và xem nó co bị gián đoạn hay không. Khi tìm được trị riêng, ta có thể tính xác xuất những nơi tìm thấy hạt.
 
 
===Xem thêm===
[[Operator(physisc)]]
[[phương trình Schrödinger]]
[[Cơ học lượng tử]]
 
 
<math>\Psi(\mathbf{r})</math>
 
61

lần sửa đổi