Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

 
 
Khi giải phương trình này, ta tìm được [[hàm riêng]] và [[giá trị riêng]] của [[toán tử Hamilton]].Khi tìm được hàmgiá trị riêng, ta có thể xác định các mức năng lượng và xem nó co bị gián đoạn hay không. Khi tìm được trịhàm riêng, ta có thể tính xác xuất những nơi tìm thấy hạt.
 
 
===Xem thêm===
61

lần sửa đổi