Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| Capital = [[Ngân Xuyên]]
| LargestCity = [[Ngân Xuyên]]
| Secretary = [[Trương NghịKiến (sinh 1950)|Trương NghịHoa]] 张毅李建华
| Governor = [[Vương Chính Vĩ]] 王正伟
| Bildname = Ningxia in China (+all claims hatched).svg