Khác biệt giữa các bản “Giang Tây”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| Capital = [[Nam Xương]]
| LargestCity = [[Nam Xương]]
| Secretary = [[Cường VinhVệ]] (苏荣强卫)
| Governor = [[Lộc Tâm Xã]] (鹿心社)
| Bildname = Jiangxi in China (+all claims hatched).svg