Khác biệt giữa các bản “Friedrich Wilhelm III”

không có tóm lược sửa đổi
(Added {{chất lượng dịch}} tag to article (TW))
{{chất lượng dịch|date=tháng 4 2013}}
Frederick William III (tiếng Đức:. '''Friedrich Wilhelm III,''' 03(3 tháng 8 1770 - 077 tháng 6 1840) là vua của Phổ 1797-1840. Ông trong liên minh cá nhân hoàng tử chủ quyền của Principality của Neuchâtel (1797-1806 và một lần nữa 1813-1840).
Nội dung [ẩn]
1 cuộc sống sớm
221.359

lần sửa đổi