Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Cnbhkine đã đổi Loạn Lục Trấn thành Loạn Lục trấn)
n
'''Lục Trấntrấn khởi nghĩa''' (chữ Hán: 六镇起义) còn gọi là '''loạn Lục Trấntrấn''' (六镇之亂, Lục Trấntrấn chi loạn) là một chuỗi những cuộc bạo động bùng nổ vào [[Nam Bắc Triều (Trung Hoa)|đời Nam Bắc triều]], được gây ra bởi phần lớn tướng sĩ [[Tiên Ti|dân tộc Tiên Ti]] và dân tộc đã Tiên Ti hóa, nhằm phản đối [[Hán hóa|chính sách Hán hóa]] của [[Bắc Ngụy|vương triều Bắc Ngụy]] <ref>Trần Dần Khác, sách đã dẫn, trang 268 - 287</ref>.
 
==Bối cảnh và nguyên nhân==
{{bài chính|Lục Trấntrấn}}
 
==Quá trình và kết cục==
===Bạo loạn bùng phát===
Năm Chánh Quang thứ 4 (523), người [[Nhu Nhiên]] nhân có nạn đói, vào sâu biên giới Bắc Ngụy cướp bóc. Dân trấn Hoài Hoang cầu xin Trấn tướng Vu Cảnh chẩn cấp lương thực, không được, bèn nổi loạn giết Cảnh <ref>Tư trị thông giám, quyển 149, năm Phổ Thông (niên hiệu của [[Lương Vũ đế]], 520 – 526) thứ 4</ref>.
 
Tháng 3, năm Chánh Quang thứ 5 (524), người trấn Ốc Dã là [[Phá Lục Hàn Bạt Lăng]] cùng tướng soái bất hòa, bèn giết đi, rồi kêu gọi mọi người nổi dậy ở đồn thú Cao Khuyết <ref>Ngụy thư, Túc Tông kỷ: ''Tháng 3, người trấn Ốc Dã là Phá Lạc Hàn Bạt Lăng tụ chúng làm phản, giết Trấn tướng, hiệu là Chân Vương năm đầu''</ref><ref>Bắc sử quyển 16, liệt truyện 4, Đạo Vũ 7 vương Minh Nguyên 6 vương Thái Vũ 5 vương, (Thái Vũ nam Quảng Dương vương Kiến, Kiến tử Thạch Hầu, Thạch Hầu đệ Gia) Gia tử Thâm truyện (tức Nguyên Thâm hay Nguyên Uyên): ''Mà Cao Khuyết thú chủ, tướng soái và bộ hạ bất hòa, Bạt Lăng giết đi…''</ref> Quân khởi nghĩa quân lập tức đánh hạ trấn Ốc Dã, rồi bắc tiến bao vây 2 trấn Vũ Xuyên, Hoài Sóc. Không lâu sau, triều đình Bắc Ngụy lấy Lâm Hoài vương Nguyên Úc làm Đô đốc Bắc thảo chư quân sự, đánh dẹp Phá Lục Hàn Bạt Lăng <ref name="T">Tư trị thông giám, quyển 150, năm Phổ Thông thứ 5</ref>. Úc đem quân đồn trú ở Vân Trung.
Tháng giêng Vĩnh An thứ 3 (530), Nhĩ Chu Vinh dùng [[Nhĩ Chu Thiên Quang]] làm Đại đô đốc soái quân trấn áp khởi nghĩa Quan Trung. Tháng 3, Mặc Kỳ Sửu Nô soái quân tiến công Kỳ châu, lại phái bộ tướng [[Uất Trì Bồ Tát]] đem quân tiến công Vũ Công, tướng Ngụy là [[Hạ Bạt Nhạc]] đánh bại Uất Trì Bồ Tát, Mặc Kỳ Sửu Nô đành đình chỉ tiến công Kỳ châu. Tháng 7, Nhĩ Chu Thiên Quang dùng kế của Hạ Bạt Nhạc, đánh tiếng hưu chỉnh quân đội, Mặc Kỳ Sửu Nô tin là thật, thả cho nghĩa quân đóng đồn cày cấy. Quân Ngụy thừa cơ tập kích, đánh bại nghĩa quân. Vạn Sĩ Sửu Nô bị bắt ở Lương Châu, phản tướng Tiêu Bảo Dần cũng bị bắt.
 
Nhà Bắc Ngụy bình định Quan Trung, Lục Trấntrấn khởi nghĩa xem như hoàn toàn bị dập tắt.
 
==Tham khảo==