Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Quang Trung”

 
Cái chú thích dài ngoằng nhưng không nguồn mà Mag mới thêm vào là thừa, vì người đọc có thể tìm thấy chi tiết nội dung đó trong bài. [[Thành viên:Tmct|Tmct]] ([[Thảo luận Thành viên:Tmct|thảo luận]]) 08:28, ngày 3 tháng 4 năm 2008 (UTC)
#"''Nguyễn Huệ và hai người anh em của ông, được biết đến với tên gọi [[Anh em Tây Sơn]], là những lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ...''" nên thêm từ người "''là những người lãnh đạo ..."
#"'' Ông là một trong những chỉ huy quân sự tài giỏi nhất trong [[lịch sử]] Việt Nam, và một nhà chính trị tài ba.''": nhận định là một nhà chính trị tài ba có thể có nhiều tranh cãi, nhất là từ phía thân nhà Nguyễn. Nên để đoạn nhận định đó về sau và nêu ra nhiều nguồn khác nhau về đánh giá cách trị nước, trị quyền thần, đối xử với anh em, đào tạo và chọn lớp người kế vị, kế thừa của Nguyễn Huệ, hiểu thế nào là chuyện của người đọc.
#"''Chưa kịp hoàn toàn thống nhất đất nước, cái chết đột ngột của ông đã làm dở dang sự nghiệp lớn lao mà người kế thừa ông đã không thể nối tiếp.''": sửa lại "''... người kế thừa ông đã không thực hiện tiếp được.''". Từ "'''không thể'''" là sai, lớp người thừa kế "có đủ mọi tiền đề" để chỉ đánh một trận là xong và giữ được ngôi báu cho dòng họ cả trăm năm.
#"''Diệt Tây Sơn, [[nhà Nguyễn]] đã thừa hưởng được những thành quả của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước''": một câu có thể gây tranh cãi, nên nói rõ từng việc đã làm được cho đời sau của nhà Tây Sơn là đủ, còn đời sau đó là ai thì không nên nhắc tới. Nên có riêng mục đánh giá công lao thống nhất đất nước riêng. Trong mục đó nên có đủ ba quan điểm: Nhà Tây Sơn đã thống nhất đất nước. Gia Long đã thống nhất đất nước. Nhà Tây Sơn chưa thống nhất đất nước nhưng Gia Long thống nhất được là nhờ hưởng thành quả của nhà Tây Sơn ... nên thực hiện nguyên tắc, cái gì có tranh cãi thì phải liệt kê đầy đủ các quan điểm hoặc nêu rõ người nói lên quan điểm đó là ai, trong số các đại biểu nổi bật của quan điểm đó.[[Thành viên:Truong Thi Ly|Truong Thi Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Truong Thi Ly|thảo luận]]) 09:56, ngày 3 tháng 4 năm 2008 (UTC)
172

lần sửa đổi