Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

(Cho vào một mục luôn)
 
Thành viên {{user|Itolemma}} này liên tục có những sửa đổi mang tính kì thị với truyện tranh, yêu cầu có biện pháp xử lý. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 02:13, ngày 12 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
Thêm vào đó thành viên này còn '''[https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Truy%E1%BB%87n_tranh&diff=11313235&oldid=11313206 nói năng bất lịch sự]'''. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 02:16, ngày 12 tháng 4 năm 2013 (UTC)