Khác biệt giữa các bản “Dự án thành phố sông Hồng”

n
 
==Bản đồ phối cảnh==
{|
<center>
| [[Hình:DUNGPCTT TPSH nho.jpg|nhỏ|350px|Phối cảnh mặttổng đứngthể]]
<gallery>
| [[Hình:PCTTDUNG TPSH nho.jpg|nhỏ|350px|Phối cảnh tổngmặt thểđứng]]
|}
Hình:DUNG TPSH nho.jpg|Phối cảnh mặt đứng
 
</gallery>
</center>
==Liên kết ngoài==
{|