Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi lại sửa đổi 11150700 của Itolemma (Thảo luận)
==Lịch sử==
 
==Những yếu kém==
==Dân chủ và tự do chính trị kinh tế==
 
Democracy and political and economic freedom
===Tự do kinh doanh===
 
Người dùng vô danh