Khác biệt giữa các bản “Nhân Duệ Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “ Nhân Duệ vương hậu(In- ye Wanghu) bà là con gái của Lý Tử Uyên(Yi Jayeon). Bà là hoàng hậu thứ 2 của vua Triều Tiên Văn Tông. Nă…”)
 
'''Nhân Duệ vương hậu''' (In- ye Wanghu) là con gái của Lý Tử Uyên (Yi Jayeon). là hoàng hậu thứ 2 của vua Triều Tiên [[Cao Ly Văn Tông|Văn Tông]]. Năm 1047 bà sinh hạ vương tử Vương Huân (Wang Hun), người sau này trở thành vua [[Cao Ly Thuận Tông-]], vị quốc vương thứ 12
của vương triều nhà Cao Ly. Tháng 12 năm 1049 bà sinh hạ vương tử Vương Vận( (Wang Un) hay còn gọi là Quốc Nguyên hầu sau này trở thành vua [[Cao Ly Tuyên Tông]]. Năm 1054 bà tiếp tục sinh hạ vương tử Vương Hi( (Wang Hui), dưới triêutriều vua Văn Tông ông được phong là Kế Lâm công. Sau này, sau khi cháu ông là [[Cao Ly Hiến Tông]] thoái vị, ông lên ngôi vua tức [[Cao Ly Túc Tông]].
 
==Gia đình==
*Phụ thân: Lý Tử Uyên
*Phu quân: Triều[[Cao TiênLy Văn Tông]]
Con cái:
. *Cao Ly Thuận Tông
. Quốc Nguyên hầu( Gug- won- hu), về sau trở thành Cao Ly Tuyên Tông
.*Quốc KếNguyên Lâmhầu công( GyerimGug- gongwon-hu), về sau trở thành Cao Ly TúcTuyên Tông
.*Kế QuốcLâm Nguyêncông hầu( GugGyerim- won- hugong), về sau trở thành Cao Ly TuyênTúc Tông
 
==Tham khảo==
 
{{Hậu phi Cao Ly}}
[[Thể loại:Vương hậu]]
[[Thể loại:Vương hậu Cao Ly]]