Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

Cuốn sách không rõ độ nổi bật. Văn phong không bách khoa.[[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\- 04:15, ngày 13 tháng 4 năm 2013 (UTC)
;Xóa
# {{bqx}} Sách tự xuất bản, là hiện tượng dư luận nhất thời. Sau một vài năm nữa nếu giá trị và tầm ảnh hưởng được khẳng định thì đưa vào cũng chưa muộn. [[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 10:42, ngày 14 tháng 4 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến
65

lần sửa đổi