Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
[[Tập tinFile:HuânGlorious chương Chiến sĩ vẻ vang hạngFighter nhấtMedal.jpgpng|nhỏ|phải|150px|HuânHuy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhấtba <br>''(mẫu cũ trước năm 2003)'']]
 
'''Huân chương Chiến sĩ vẻ vang''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra theo Pháp lệnh ngày 12 tháng 9 năm 1961 của [[Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] và ban hành theo Sắc lệnh số 52/CT ngày 16 tháng 9 năm 1961 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. Theo [[Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003|Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003) thì Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được đổi thành [[Huân chương Chiến sĩ vẻ vang|Huy chương Chiến sĩ vẻ vang]].