Khác biệt giữa các bản “Nam Hán Cao Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
# Thông vương Lưu Hoằng Chính
# Định vương Lưu Hoằng Ích
 
==Lưu Cung trong văn học Việt Nam==
Một đoạn trích trong [[Bình Ngô Đại Cáo]] của [[Nguyễn Trãi]], bản dịch của [[Ngô Tất Tố]]:
 
::"Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
::Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
::Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
::Song hào kiệt thời nào cũng có.
 
::Cho nên:
 
::[[Nam Hán Cao Tổ|Lưu Cung]] tham công nên thất bại;
::[[Triệu Tiết]] thích lớn phải tiêu vong;
::[[Cửa Hàm Tử]] bắt sống [[Toa Đô]]
::Sông [[Bạch Đằng]] giết tươi [[Ô Mã]]
::Việc xưa xem xét,
::Chứng cứ còn ghi."
 
== Xem thêm ==