Khác biệt giữa các bản “Tỉ trọng”

không có tóm lược sửa đổi
 
- Theo TCVN : tỷ trọng được xác định ở 15 độ C
 
- Theo ASTM : tỷ trọng được xác định ở 60 độ F tức ở 15,6 độ C
 
- Theo GOST : tỷ trọng được xác định ở 20 độ C
 
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh