Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

n
Robot: Sửa đổi hướng
n (Bot: Di chuyển 12 liên kết ngôn ngữ đến Wikidata tại d:q559736 Addbot)
n (Robot: Sửa đổi hướng)
 
== Chống cướp ==
Hứa Chử chưa rõ năm sinh, người [[Tiêu (huyện)|Tiêu huyện]], được miêu tả là người mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn.
 
Cuối thời [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]] thiên hạ loạn lạc, nhiều quân cướp nổi dậy cướp bóc. Hứa Chử tập hợp họ hàng, khách khứa dựng dinh lũy chống lại quân cướp. Hơn 1 vạn quân cướp từ Cát Bì, Nhữ Nam đến đánh vùng quê ông. Hứa Chử cùng các thủ hạ ra sức chiến đấu nhưng lực lượng ít ỏi, bắn hết tên đạn. Ông hạ lệnh cho toàn thể nhân dân, cả già trẻ trai gái cùng xung trận, khuân đá lớn chất đầy 4 góc dinh lũy. Sau đó tự ông vác đá lớn ném địch. Quân cướp nhiều người bị trúng đá chết tan xác nên sợ hãi không dám lại gần<ref name="tpd541">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 541</ref>.
 
Lương thực hết, Hứa Chử phải xin giảng hòa, đề nghị đổi [[trâu]] lấy lương thực. Khi quân địch giao lương thực rồi đến lấy trâu, Hứa Chử xông ra cầm đuôi trâu lôi ngược lại hơn 100 bước. Quân địch thấy ông hùng dũng đều sợ hãi không dám đến lấy trâu nữa, lũ lượt rút lui. Từ đó danh tiếng Hứa Chử nổi tiếng khắp vùng [[Nhữ Nam]], Trần, Lương<ref name="tpd542">Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 542</ref>.
== Phục vụ họ Tào ==
Khi [[Tào Tháo]] làm chủ được Duyện châu, Hứa Chử dẫn quân đến quy phục<ref name="tpd542"/>.
:[[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Tào Tháo truy kích quân cướp, tướng cướp chạy vào chỗ Hứa Chử. Hứa Chử bắt được, nhưng không nộp cho [[Điển Vi]] mà còn đánh nhau với Điển Vi. Tào Tháo phải dùng kế bắt sống ông và dụ hàng, ông mới quy phục.
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Nhà Hán|Tây Hán]]<ref name="tpd542"/> và bổ nhiệm làm Đô úy. Từ đó Hứa Chử trở thành cận vệ cho Tào Tháo.
 
Sau đó ông theo Tào Tháo đi đánh [[Trương Tú]], lập công nên được phong làm Hiệu úy.
 
Năm [[200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]]. Vệ sĩ Từ Tha của Tào Tháo mưu ám sát Tào Tháo, nhưng vì có Hứa Chử luôn bên cạnh Tào Tháo nên Từ Tha chưa dám làm gì. Đến một hôm là phiên nghỉ của Hứa Chử, Từ Tha định giấu dao trong người để hành động, thì Hứa Chử đột nhiên quay lại chỗ Tào Tháo. Trông thấy Từ Tha bộ dạng hoảng hốt, Hứa Chử lập tức khám xét phát giác ý định của Từ Tha. Ông bèn giết chết Từ Tha và những người liên quan. Từ đó ông càng được Tào Tháo tin tưởng, luôn mang theo bên cạnh<ref name="tpd542"/>.
:[[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]] kể rằng Hứa Chử tham gia trận cướp lương thực của Viên Thiệu ở Ô Sào.
 
Năm 204, ông theo Tào Tháo [[trận Nghiệp Thành (204)|đánh Nghiệp Thành]], vì có công lao, được phong làm Quan Nội hầu.
Năm [[220]], Tào Tháo bệnh mất, Hứa Chử theo phục vụ con trai Tào Tháo là [[Tào Phi]]. Ông được phong là Vạn Tuế đình hầu.
 
Thời Ngụy Minh Đế [[Tào Duệ|Tào Tuấn]], ông được phong là Mâu Hương hầu, phong ấp 700 hộ, phong cho 1 con trai làm Quan nội hầu.
 
Sau này không rõ Hứa Chử mất năm nào. Ông hoạt động trong khoảng gần 40 năm, được đặt tên thụy là '''Tráng hầu'''.
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
Hứa Chử trong [[tiểu thuyết]] [[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[La Quán Trung]] được mô tả là một viên mãnh tướng có sức khỏe. Ông được gọi là Hổ hầu. Ông từng đọ sức với các viên tướng nổi tiếng có sức lực khác như [[Điển Vi]], [[Trương Phi]], [[Mã Siêu]] và đó là những cuộc đấu không phân thắng bại vì ngang sức ngang tài.
 
Hứa Chử còn được mô tả là một trung thần tận tụy bảo vệ Tào Tháo trong các cuộc chiến như [[trận Xích Bích]] (cưỡi ngựa chưa kịp đóng yên ra đánh nhau với [[Trương Phi]]), [[Trận Đồng Quan (211)]] (vừa chèo thuyền qua sông trốn chạy quân Tây Lương vừa che đỡ cho Tào Tháo) và giết mưu sĩ Hứa Du đã xúc phạm Tào Tháo. Ông luôn hăng hái xung trận đánh địch và được Tào Tháo rất tin cậy.
986.568

lần sửa đổi