Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Thủ đô Việt Nam”

 
E rằng bảng sẽ nặng quá. Đừng ôm đồm nhiều thứ vào 1 mục từ. [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 03:43, 28 tháng 9 2006 (UTC)
 
[[Quốc hiệu]], [[Thủ đô]], và tên vị vua sáng lập, đặt ra thường gắn liền với nhau. Có sự xê dịch là rất ít. Nhưng hiện nay các bài viết này độc lập nhau gây khó khăn cho người đọc. Người đọc thường hay đặt câu hỏi : Vua đó tự xưng là gì (vương hay đế)? đặt tên nước là gì?, thủ đô ở đâu? Nếu có một bài viết tổng hợp thì sẽ rất hay.[[Thành viên:Hamhochoilatoi|Hamhochoilatoi]] ([[Thảo luận Thành viên:Hamhochoilatoi|thảo luận]]) 04:11, ngày 17 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
==Sài Gòn có là thủ đô Việt Nam?==
Thủ đô Việt Nam, cần phải hiểu về 2 từ "Việt Nam". Dù Sài Gòn là thủ đô Của Việt Nam cộng hòa nhưng giữa Việt Nam cộng hòa và Việt Nam không thể coi là 1. Trong các tài liệu đã gặp cũng như các văn bản pháp lý tôi chưa gặp tài liệu nào nói thủ đô Việt Nam là Sài Gòn[[Thành viên:Kien1980v|Kien1980v]] ([[Thảo luận Thành viên:Kien1980v|thảo luận]]) 12:18, ngày 17 tháng 1 năm 2008 (UTC)