Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

# {{bqg}} Cuốn sách này khá nổi tiếng. [[Thành viên:Nam thuan|Nam Thuận]] ([[Thảo luận Thành viên:Nam thuan|thảo luận]]) 05:27, ngày 16 tháng 4 năm 2013 (UTC)
# {{bqg}} Có nhiều tư liệu, đúng hay sai tính sau, nhưng đáng để tham khảo [[Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|Bùi Thụy Đào Nguyên]] ([[Thảo luận Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|thảo luận]]) 09:24, ngày 16 tháng 4 năm 2013 (UTC)
# {{bqg}} Đủ độ nổi bật [[Thành viên:Itolemma|Itolemma]] ([[Thảo luận Thành viên:Itolemma|thảo luận]]) 05:50, ngày 17 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
;Ý kiến
 
2.075

lần sửa đổi