Khác biệt giữa các bản “An toàn và vệ sinh lao động”

n
== Kỹ thuật an toàn ==
 
== phòngHoạt động Phòng cháy chữa cháy ==
Phòng cháy chữa cháy: Là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi, phù hợp đảm bảo cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả và làm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
 
4

lần sửa đổi