Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hán Bình Đế”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
 
Trong thời ở ngôi, Hán Bình Đế sử dụng 2 niên hiệu là
* Nguyên Thọ (1 TCN- 0) <ref>Đây vốn là niên hiệu của Hán Ai Đế, đến đây, Hán Bình Đế tiếp tục sử dụng từ tháng 9 nam 1 TCN đến tháng 121 năm 10 TCNSCN</ref>
* Nguyên Thủy (10-5).
 
====Thế phả nhà Hán====
Người dùng vô danh