Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin người dùng”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#990000;"></div> <div style="width:25%; float:left;height:4px; background:#339966;"></div> <div style="wi…”)
 
| style="padding:15px; vertical-align:top; width:25%; background:#F4F4F4;" | <h2 style="font-family:'Helvetica Neue', 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, sans-serif; border-bottom:0;">Liên lạc với tôi</h2>
{{{liên lạc với tôi}}}
}|}
|}<noinclude>
{{clear}}
{{Tài liệu}}
== Usage ==
<pre>
{{thông tin người dùng
| Họ và tên =
| tên ảnh =
| chữ cho ảnh =
| nghề nghiệp =
| tổ chức =
| câu nói ngắn gọn =
| về tôi =
| công việc của tôi =
| liên lạc với tôi =
| lời phủ nhận =
}}
</pre>
*The "tổ chức" parameter can also be called as "công ty".
*To include an image, put the name of the file where it says "image name", excluding the word "file" from the front. Example:
<code>
| image name = BobaFett.jpg
</code>
*The "hover text" parameter is for the little pop-up text that comes up when your mouse hovers over the image.
</noinclude>