Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đường Thái Tông”

 
[[Thổ Cốc Hồn]] cũng thường cướp phá biên giới gần miền ngọn [[sông Hoàng Hà]], ở [[Cam Túc]] và [[Lương Châu]]. Năm 634, Thế Dân lại sai Lí Tĩnh đi dẹp. Lí Tĩnh chia quân làm 2 đạo, một đạo chính Lí chỉ huy, tiến lên phía bắc, một đạo do [[Hầu Quân Tập]] chỉ huy tiến theo dãy núi Côn Lôn ở phía Nam. Đạo phía Bắc phá tan quân Thổ Cốc Hồn ở [[dãy núi Kokongr]]; đạo phía Nam đã làm được một kì công: leo dãy núi Côn Lôn rất cao, tuyết phủ quanh năm, người và ngựa đều phải ăn băng và tuyết. Họ thình lình tập kích quân Thổ Cốc Hồn trên bờ một hồ nước tại ngọn sông Hoàng Hà. Quân Thổ Cốc Hồn hoảng hốt bỏ chạy; quân Đường đuổi theo. Tới [[Thanh Hải]], Thổ Cốc Hồn bị quân Lí Tĩnh đón đầu và tận diệt. Khả hãn Thổ Cốc Hồn bị một tướng làm phản giết. Một Khả hãn khác lên thay, chịu thuần phục nhà Đường.
 
==== Với người Hồi giáo ====
Nhà tiên tri [[Muhammad]] (570 - 632), người sáng lập [[đạo Hồi]] ở [[Ả Rập]] đã viết thư cho ba đại đế [[thế giới]] thời bấy giờ là hoàng đế Đông La Mã [[Heraclius]], hoàng đế Ba Tư [[Khosrau II]] và Đường Thái Tông, MUHAM MAT chấp nhận đạo Hồi, nếu không thì dao hoi se chet. Nhận được thư, Đường Thái Tông cho [[người Ả Rập]] ở [[Trung Hoa]] được xây thánh đường đầu tiên của họ ở phía Đông.<ref name="ReferenceA"/>
 
==== Với Cao Ly ====
Người dùng vô danh