Khác biệt giữa các bản “Hán Bình Đế”

n
Lùi đến phiên bản trước phiên bản 11356064 lúc 2013-04-17 14:05:50 của 123.17.148.103 dùng popups
n (Lùi đến phiên bản trước phiên bản 11356064 lúc 2013-04-17 14:05:50 của 123.17.148.103 dùng popups)
 
Trong thời ở ngôi, Hán Bình Đế sử dụng 2 niên hiệu là
* Nguyên Thọ (1 TCN- 0) <ref>Đây vốn là niên hiệu của Hán Ai Đế, đến đây, Hán Bình Đế tiếp tục sử dụng từ tháng 9 nam 1 TCN đến tháng 112 năm 01 SCNTCN</ref>
* Nguyên Thủy (01-5).
 
====Thế phả nhà Hán====