Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đại Việt sử ký toàn thư”

(Đề mục mới: →‎Bản quyền)
 
Các bản trên nomna, informatik ghi là Khoa Học Xã Hội - Hà Nội xuất bản năm 1993, nghĩa là chưa thuộc public domain. Các link đó vì vậy nên được bỏ ra khỏi bài viết. [[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 10:21, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
Tác phẩm này đã trên 300 năm tuổi, có nghĩa là bản thân nó đã Public Domain. Các trang kia ghi Khoa Học Xã Hội - Hà Nội xuất bản năm 1993 có nghĩa là họ ghi rõ nhà xuất bản chứ không có ghi là bản quyền thuộc NXB Khoa Học Xã Hội - Hà Nội, với lại dù NXB Khoa Học Xã Hội có muốn tuyên bố bản quyền cũng không có khả năng do tác phẩm gốc đã là Public Domain thì các tác phẩm phái sinh (dịch) không có quyền có bản quyền nào khác.--[[Thành viên:Tham Gia Cho Vui|Tham Gia Cho Vui]] ([[Thảo luận Thành viên:Tham Gia Cho Vui|thảo luận]]) 10:47, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
1.343

lần sửa đổi