Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại Việt sử ký toàn thư”

→‎Liên kết ngoài: link hỏng + bản quyền
(chỉ xóa liên kết hỏng, vì bản thân tác phẩm đã là PD, các trang kia có ghi gì thì mặc họ)
(→‎Liên kết ngoài: link hỏng + bản quyền)
*[[Trần Kinh Hòa]]
 
==Liên kết ngoài==
{{wikisourcelang|zh|大越史記全書|Đại Việt sử ký toàn thư, bản chữ Hán}}
*[http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Resources/CMPortal/TempFolder/5b843234-2e93-4bb3-ab18-c3d0bca6edec.pdf Đại Việt sử ký toàn thư] bản dịch của Mạc Bảo Thần, Tân Việt xuất bản 1945, lưu trữ tại [[thư viện Quốc gia Việt Nam]]
*[http://www.nomna.org/du-an-nom/dai-viet-su-ki-toan-thu Đại Việt sử ký toàn thư] - Bản năm Chính Hòa thứ 18 (1697)
*[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/ Đại Việt sử ký toàn thư] - Bản dịch điện tử
 
 
65

lần sửa đổi