Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đại Việt sử ký toàn thư”

n
Tác phẩm này đã trên 300 năm tuổi, có nghĩa là bản thân nó đã Public Domain. Các trang kia ghi Khoa Học Xã Hội - Hà Nội xuất bản năm 1993 có nghĩa là họ ghi rõ nhà xuất bản chứ không có ghi là bản quyền thuộc NXB Khoa Học Xã Hội - Hà Nội, với lại dù NXB Khoa Học Xã Hội có muốn tuyên bố bản quyền cũng không có khả năng do tác phẩm gốc đã là Public Domain thì các tác phẩm phái sinh (dịch) không có quyền có bản quyền nào khác.--[[Thành viên:Tham Gia Cho Vui|Tham Gia Cho Vui]] ([[Thảo luận Thành viên:Tham Gia Cho Vui|thảo luận]]) 10:47, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
:Tác phẩm trên 300 năm tuổi nhưng bản dịch là của những năm 80 mà bạn :) Không ai cấm bạn đọc ở những link đấy (nhất là ở Việt Nam), chỉ có điều đừng để ở Wikipedia. [[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 14:17, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
::Nếu ý bạn là bản chữ Hán thì đã có ở WikimediaWikisource và được link đến bài viết rồi, không cần thêm link ngoài. [[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 14:19, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
:Ngay phần tham khảo có ghi sách được tái bản năm 2004, vì vậy tớ không nghĩ là nó đã hết bản quyền. [[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 14:24, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
65

lần sửa đổi