Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại Việt sử ký toàn thư”

rv, tôi đã trình bày rõ ràng, các dịch giả không được phép có bản quyền trên tác phẩm vì nó là "tác phẩm phái sinh"
n (dời wikisource vào phần tham khảo)
(rv, tôi đã trình bày rõ ràng, các dịch giả không được phép có bản quyền trên tác phẩm vì nó là "tác phẩm phái sinh")
*[[Ngô Sĩ Liên]]
*[[Trần Kinh Hòa]]
==Liên kết ngoài==
 
*[http://dlib.nlv.gov.vn/CMPortal/Resources/CMPortal/TempFolder/5b843234-2e93-4bb3-ab18-c3d0bca6edec.pdf Đại Việt sử ký toàn thư] bản dịch của Mạc Bảo Thần, Tân Việt xuất bản 1945, lưu trữ tại [[thư viện Quốc gia Việt Nam]]
 
*[http://www.nomna.org/du-an-nom/dai-viet-su-ki-toan-thu Đại Việt sử ký toàn thư] - Bản năm Chính Hòa thứ 18 (1697)
*[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/ Đại Việt sử ký toàn thư] - Bản dịch điện tử
 
{{Quốc sử Việt Nam}}
1.343

lần sửa đổi