Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đại Việt sử ký toàn thư”

:Ngoài ra, liên kết ngoài chỉ cấm liên kết tới các trang có tiền sử nổi tiếng vi phạm bản quyền kiểu Youtube, vnthuquan chứ không cấm liên kết tới một trang bình thường, hay có tính học thuật như 3 cái liên kết hiện nay.
:Tôi thực sự chỉ cần dựa trên 1 trong 2 điều này là có thể đưa link thoải mái, nhưng tôi trình bày ra luôn cho bạn được rõ. Nếu bạn cho rằng tôi sai. Bạn có thể đi hỏi [[Thành viên:Vinhtantran|Tân]], bảo quản viên chuyên lo việc bản quyền của Wikipedia tiếng Việt.--[[Thành viên:Tham Gia Cho Vui|Tham Gia Cho Vui]] ([[Thảo luận Thành viên:Tham Gia Cho Vui|thảo luận]]) 15:02, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
:::#Link bạn đưa nói về luật của Mỹ, được viết từ năm 2004, và chỉ là thảo luận chứ không phải văn bản luật chính thức. Hơn nữa, chính bài đó viết: ''There are translations that definitely would meet the originality requirement, for example, a new translation of an ancient Greek play or epic poem. The underlying work is in the public domain; thus, the translator may claim copyright if she is working from the original or an early version. Although it is a derivative of a public domain work, there is likely enough originality to make the translation eligible for copyright since these original works often exist only in fragments and different versions.''
:::#Ở Việt Nam, Luật sở hữu trí tuệ công nhận quyền tác giả đối với tác phẩm dịch [http://www.boluatdansu.com/bo-luat-dan-su-phan-6-quyen-so-huu-tri-tue-va-chuyen-giao-cong-nghe/chuong-xxxiv-quyen-tac-gia-va-quyen-lien-quan.nd5-dt.36.002006.html], và Luật xuất bản xác định rằng xuất bản phẩm điện tử nằm trong phạm vi bảo vệ quyền tác giả [http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164963].
:::#Bạn có thể kiểm tra tại Project Gutenberg: các bản dịch của các tác phẩm cổ điển từ ngôn ngữ khác sang tiếng Anh đều do các tình nguyện viên dịch, chứ không có các bản dịch "nổi tiếng" (vẫn được bán ở hiệu sách, Amazon,...).
:::#Tất nhiên là ở Việt Nam chẳng ai quan tâm đến bản quyền, và bạn mua sách hay đọc trên mạng là việc của bạn. Nhưng để những link trên trong bài viết là không phù hợp với quy định của wikipedia về bản quyền.
:::[[Thành viên:Thachx|Thachx]] ([[Thảo luận Thành viên:Thachx|thảo luận]]) 16:01, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
65

lần sửa đổi