Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

(xóa vì mâu thuẫn)
*[[:Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ]]
==Tháng 4 năm 2013==
===[[Vũ Văn Anh]]===
 
Doanh nhân không rõ độ nổi bật. Nguồn không độc lập và khách quan. [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
===[[Vũ Quang Hội]]===
Doanh nhân không rõ độ nổi bật. [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
===[[Trịnh Đình Khôi]]===
Nhà văn, nhà thơ không rõ độ nổi bật. Bài không có nguồn gốc chứng minh cho các tác phẩm . [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
===[[Trần Đức Viên]]===
Phó giáo sư tiến sĩ không rõ độ nổi bật, bài không hề có nguồn gốc chứng minh. [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
===[[Nguyễn Tham Tán]]===
Y sĩ không rõ độ nổi bật. Bài không nguồn gốc chứng minh. Trình bày không đúng văn phong. [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
===[[Tạ Minh Sơn]]===
Giáo sư, tiến sỹ không rõ độ nổi bật.[[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
;Xóa
;Giữ
;Ý kiến
===[[Nguyễn Văn Nam]]===
Giáo sư, thạc sỹ, hiệu trưởng không rõ độ nổi bật. [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\-
1.203

lần sửa đổi