Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Chùa Bái Đính”

n
Nhằm
n (Nhằm)
#{{OK}} Bài viết tốt.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 00:17, ngày 12 tháng 4 năm 2013 (UTC)
#{{OK}} Một bài viết tốt.--[[Thành viên:Vietuy|Vietuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Vietuy|thảo luận]]) 11:37, ngày 19 tháng 4 năm 2013 (UTC)
# {{OK?}} Bài tốt, nội dung tương đối hoàn chỉnh -- [[User:TuanUt|<span style="font-family: Times New Roman ; font-weight:kusiv; color:#006400; text-shadow:#00BFFF 0.2em 0.2em 0.2em; letter-spacing: 1px; padding: 1px 3px;"> <i>'''Tuấn<span style="color:#960018;"> Út</span>'''</i></span>]]<sup><small>'''''<font color=red>[[thảo luận Thành viên:TuanUt#footer|Thảo luận]]</font>'''''<font color=red>-[[Special:Đóng góp/TuanUt|Đóng góp]]</font></small></sup>07:55, ngày 23 tháng 4 năm 2013 (UTC)
;Phản đối
# {{OK?}} Như nhận xét phía trên. Đề nghị cải thiện đã.--[[Thành viên:Tham Gia Cho Vui|Tham Gia Cho Vui]] ([[Thảo luận Thành viên:Tham Gia Cho Vui|thảo luận]]) 10:56, ngày 18 tháng 4 năm 2013 (UTC)
# {{OK?}} Bài tốt, nội dung tương đối hoàn chỉnh -- [[User:TuanUt|<span style="font-family: Times New Roman ; font-weight:kusiv; color:#006400; text-shadow:#00BFFF 0.2em 0.2em 0.2em; letter-spacing: 1px; padding: 1px 3px;"> <i>'''Tuấn<span style="color:#960018;"> Út</span>'''</i></span>]]<sup><small>'''''<font color=red>[[thảo luận Thành viên:TuanUt#footer|Thảo luận]]</font>'''''<font color=red>-[[Special:Đóng góp/TuanUt|Đóng góp]]</font></small></sup>07:55, ngày 23 tháng 4 năm 2013 (UTC)
;Ý kiến
#{{YK}} Cần trình bày lại hình ảnh cho hợp lý, vừa khít màn hình. [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 11:00, ngày 6 tháng 4 năm 2013 (UTC)
52.151

lần sửa đổi