Earthandmoon

Gia nhập ngày 14 tháng 10 năm 2009
không có tóm lược sửa đổi
n
<!--[[Tập tin:Earth moon size comparison.jpg|nhỏ|1150px|link=]]<!--
{| style="border: 1px solid gray; background-color: #fdffe7;"
|rowspan="2" valign="top" | [[Tập tin:Barnstar-AV.png|100px]]