Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Chùa Bái Đính”

n (Nhằm)
'''Người nhận xét''':
;Đồng ý
#<s>{{OK}} Bài tốt.</s> Đọc lại mới thấy quá giống cẩm nang du lịch. Nên biên soạn lại? [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 15:38, ngày 6 tháng 4 năm 2013 (UTC)
#{{OK}} Bài tự viết, dẫn chứng đầy đủ--[[Thành viên:TRMC|Imperator]]&nbsp;<small><sup>([[Thảo luận Thành viên:TRMC|Thảo luận]]&nbsp;'''·''' [[Special:Contributions/TRMC|Đóng góp]])</sup></small> 10:04, ngày 8 tháng 4 năm 2013 (UTC)
#{{OK}}Như ý kiến đã nêu ở trên. [[User:Huy|<span style="font-weight:bold; color:orange;">Huy</i></span>]]-/[[Thảo luận Thành viên:Huy|<sup><font color="blue">'''''talk''''']]</font></sup>\- 10:19, ngày 9 tháng 4 năm 2013 (UTC)
492

lần sửa đổi