Khác biệt giữa các bản “Guglielmo Marconi”

n
Năm 1930, ông chế tạo thành công máy tiếp nhận sóng vô tuyến điện phản chiếu, làm cơ sở nghiên cứu chế tạo [[Ra đa|Radar]] sau này.
 
Năm 1937, ông qua đời. Nhật báo Times của Anh đã đánh giá:<ref>Nobelprize.org, "''[http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/marconi-bio.html Guglielmo Marconi: The Nobel Prize in Physics 1909]''"</ref>
 
''{{cquote| Khi các sử gia tương lai nghiên cứu về giai đoạn đầu thế kỷ 20, có lẽ họ sẽ coi Marconi như là nhà thông thái lớn lao nhất thế kỷ và sẽ cho rằng đáng lấy tên ông để đặt tên cho thế kỷ này ''.}}
 
<ref>Nobelprize.org, "''[http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/marconi-bio.html Guglielmo Marconi: The Nobel Prize in Physics 1909]''"</ref> Về cuối đời, Marconi là người ủng hộ chủ nghĩa [[Chủ nghĩa phát xít|Phát xít]] Ý <ref>Physicsworld.com, "''[http://physicsweb.org/articles/world/14/12/7 Guglielmo Marconi: radio star]''", 2001</ref> và là người biện hộ cho lý thuyết của họ.
 
== Chú giải ==